CachedViews.com

Predmemorirani prikaz bilo koje stranice na Internetu putem više predmemoriranih izvora.


  |  

Google Cached Page

Googleova predmemorija obično se spominju kao kopije web stranica spremljene u Googleu. Google pretražuje indeksiranje weba i snima snimke svake stranice kao sigurnosnu kopiju samo u slučaju da trenutačna stranica nije dostupna. Ove stranice postaju dio Googleove predmemorije. Te stranice Googleovih predmemorija mogu biti iznimno korisne ako je web mjesto privremeno zaustavljeno, te stranice uvijek možete pristupiti posjetom Googleovoj predmemoriranoj verziji.

Google web obično se ažurira za nekoliko dana. Vrijeme ažuriranja ovisi o učestalosti ažuriranja web stranice.