CachedViews.com

Bufret visning av en hvilken som helst side på Internett gjennom flere bufrete kilder.


  |  

Google Cached Page

Google Cache refereres vanligvis til som kopier av nettsidene som er cached av Google. Google gjennomsøker nettet og tar øyeblikksbilder av hver side som en sikkerhetskopi bare hvis den nåværende siden ikke er tilgjengelig. Disse sidene blir så en del av Googles cache. Disse Google-bufret sidene kan være svært nyttige hvis et nettsted er midlertidig nede, du kan alltid få tilgang til denne siden ved å gå til Googles hurtigbufrede versjon.

Google web er vanligvis oppdatert om noen dager. Den faktiske tiden for oppdateringene avhenger av hvor ofte nettstedet oppdateres.