CachedViews.com

Bản sao lưu của bất kỳ trang nào trên Internet thông qua nhiều nguồn được lưu trong bộ nhớ cache.


  |  

Google Cached Page

Google Cache thường được gọi là bản sao của các trang web được lưu trữ bởi Google. Google thu thập thông tin trên web và chụp nhanh từng trang như một bản sao lưu trong trường hợp trang hiện tại không có sẵn. Những trang này sau đó trở thành một phần của bộ nhớ cache của Google. Các trang được lưu trong bộ nhớ cache này của Google có thể cực kỳ hữu ích nếu trang web tạm thời ngừng hoạt động, bạn luôn có thể truy cập vào các trang này bằng cách truy cập phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của Google.

Web của Google thường được cập nhật sau một vài ngày. Thời gian cập nhật thực tế tùy thuộc vào tần suất mà bản thân trang web cập nhật.