CachedViews.com

มุมมอง Cached ของหน้าเว็บใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตผ่านทางแหล่งที่เก็บแคชไว้หลายแห่ง


  |  

Google Cached Page

Google Cache มักเรียกว่าสำเนาของหน้าเว็บที่แคชไว้โดย Google Google รวบรวมข้อมูลเว็บและใช้ภาพรวมของแต่ละหน้าเป็นข้อมูลสำรองในกรณีที่หน้าปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ หน้าเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแคชของ Google หน้าเว็บที่แคชของ Google เหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากหากไซต์หยุดทำงานชั่วคราวคุณสามารถเข้าถึงหน้าเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไปที่เวอร์ชันแคชของ Google

เว็บ Google มักได้รับการอัปเดตภายในสองสามวัน เวลาที่แท้จริงของการอัปเดตขึ้นอยู่กับความถี่ที่เว็บไซต์อัปเดตเอง