CachedViews.com

Pamja e kopjuar e çdo faqeje në internet përmes burimeve të shumëfishta të kopjuar.


  |  

Google Cached Page

Cache Google zakonisht quhet kopje të faqeve të internetit të ruajtura nga Google. Google crawls web dhe merr snapshots e çdo faqe si një backup vetëm në rast se faqja e tanishme nuk është në dispozicion. Këto faqe pastaj bëhen pjesë e cache-it të Google. Këto faqe të ruajtura në Google mund të jenë shumë të dobishme nëse një vend është i përkohshëm, gjithmonë mund të hyni në këto faqe duke vizituar versionin e ruajtur të Google.

Rrjeti i Google zakonisht përditësohet brenda pak ditësh. Koha aktuale e përditësimeve varet nga frekuenca e internetit që përditësohet vetë.