CachedViews.com

Кеширан приказ на било која страница на интернет преку повеќе кеширани извори.


  |  

Google Cached Page

Google кешот вообичаено се нарекува копии од веб-страниците што се кеширани од Google. Google индексира веб и ги зема сликите од секоја страница како резервна копија само ако тековната страница не е достапна. Овие страници потоа стануваат дел од кешот на Google. Овие Google кеширани страници може да бидат исклучително корисни ако некоја локација е привремено намалена, секогаш можете да пристапите до овие страници со посета на кеширана верзија на Google.

Веб-страницата на Google обично се ажурира за неколку дена. Вистинското време на ажурирањата зависи од фреквенцијата на која самата веб-страница се ажурира.