CachedViews.com

Cache zobrazenie akejkoľvek stránky na internete prostredníctvom viacerých zdrojov uložených v cache.


  |  

Google Cached Page

Cache Google sa zvyčajne označuje ako kópie webových stránok uložených v cache spoločnosťou Google. Google prehliada web a vytvára snímky každej stránky ako zálohu len v prípade, že aktuálna stránka nie je k dispozícii. Tieto stránky sa potom stanú súčasťou vyrovnávacej pamäte Google. Tieto stránky vo vyrovnávacej pamäti Google môžu byť mimoriadne užitočné, ak je stránka dočasne nadol, vždy môžete pristupovať k tejto stránke na webovej verzii uloženej vo vyrovnávacej pamäti Google.

Web Google sa zvyčajne aktualizuje o niekoľko dní. Aktuálny čas aktualizácií závisí od frekvencie aktualizácie samotnej webovej stránky.